image
Oferta

Kolejność działań podczas trwania procesu projektowego, począwszy od pierwszego spotkania po dokumentację techniczną.

Spotkanie
Przeprowadzenie szczegółowych konsultacji dotyczących założeń projektowych, na tym etapie są omawiane materiały, kolory, styl, budżet itp.
Inwentaryzacja
Zwymiarowanie lokalu przeznaczonego do aranżacji (mieszkanie, dom, biuro, inne).

Jeśli nie ma możliwości zrobienia inwentaryzacji, projekt jest robiony nas podstawie rzutu deweloperskiego lub projektu budowlanego.
Układ funkcjonalny
Na podstawie inwentaryzacji powstają 2-3 koncepcje (układy aranżacyjne) pomieszczeń w formie rzutów płaskich.
Projekt koncepcyjny
Wybrany przez klienta układ aranżacyjny jest opracowany w formie wizualizacji 3D.
Projekt wykonawczy
Jest rozwinięciem projektu koncepcyjnego o szczegółową dokumentacje materiałową i techniczną dla wykonawców (elektryków, hydraulików, ekipy wykończeniowej).
Nadzór autorski
Uzupełnianie projektu wykonawczego o nadzór autorski, polegający na przygotowaniu wycen oraz wizyt w miejscu realizacji projektu.

Pozwala klientom oszczędzić czas i ograniczyć zaangażowanie w postęp prac.
Dodatkowe
Zakupy z klientem

Projekt on-line